U. Haifa Moodle 2018-2019

הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות

יתכן שחלק מהקורסים מאפשרים כניסת אורחים

התחברות (הזדהות) מבוססת החשבון שלך ב:

האם זהו הביקור הראשון שלך באתר זה?

מרצים, עוזרי הוראה וסטודנטים יכולים להתחבר למערכת רק באמצעות מערכת הסיסמאות האחידה (SSO). לחצו כעת על התמונה מתחת! 

התחברות באמצעות מערכת הסיסמאות האחידה - מרצים, עוזרי הוראה וסטודנטים