ברוכים הבאים לשרת אתרי הקורסים של שנת הלימודים תשע"ט!

אתרי הקורסים נפתחים על ידי סגלי ההוראה לאחר הכנתם. במידה ואינכם רואים אתר קורס אליו הנכם רשומים (ומופיע במערכת השעות שלכם), כנראה שסגל ההוראה של הקורס טרם סיים להכינו \ טרם פתח אותו לצפייה. 

היחידה להוראה נתמכת מחשב!

Dear Students

Course sites will be opened by the teaching staff after they complete preparing them.  

The Unit for Advancement of Computer Mediated Instruction